Aalborg Kommune efterbetaler fleksløntilskud til fleksjobbere

7. maj 2021

Socialrådgiverne i Det Faglige Hus har efterhånden haft sager kørende i størsteparten af de danske kommuner, fordi Jobcenter fejlberegner, hvor meget borgere i fleksjob skal have i fleksløntilskud. I en nylig sag fra Skive Kommune fik en fleksjobber efterbetalt hele 134.000 kr. og hævet sit månedlige tilskud med over 3.700 kr.

Foto: Administrativ medarbejder Zuz Rosenfall

Efter flere års sej kamp for at få landets kommuner til at beregne fleksløntilskud på korrekt vis, har Det Faglige Hus fået et gennembrud i landets 3. største kommune, Aalborg, der nu tjekker, om man udbetaler korrekt løntilskud til de borgere, der er i fleksjob. Dertil kommer en halv snes andre kommuner, der har rettet ind og ændret på deres forkerte beregningspraksis.

Jobcenter i Aalborg Kommune stod fast på, at man fortolkede reglerne korrekt - på trods af afgørelser i Ankestyrelsen og efterbetaling på 1.000-50.000 kr. i 6 konkrete sager fra medlemmer i Det Faglige Hus. Blandt andet til den 31-årige sklerose-ramte Rune Bisgaard Nielsen, der fik en efterbetaling på 31.000 kr.

Alle fleksløntilskud bliver tjekket

Det var først, da Det Faglige Hus tog kontakt til familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S), at socialrådgiver Rikke Heide Piehl Petersen og hendes kolleger i Det Faglige Hus fik en dialog i stand med kommunen.

Nu har Aalborg Kommune ændret praksis, gennemført kurser for de ansatte, og foreløbig har kommunen tjekket tilskuddene til alle de borgere, som er i fleksjob i detailhandel.

Dette har ifølge rådmand Mai-Britt Iversen først til ændringer i 55 borgeres løntilskud. Hertil kommer som nævnt en halv snes borgere, der har fået hævet deres tilskud på Det Faglige Hus’ foranledning. Jobcenter Aalborg er nu ved at identificere andre brancher, hvor der også typisk er problemer med at fastsætte det korrekte lønloft.

Problemer med at fastsætte normallønnen

Alle kan være enige om, at det er vigtigt, at borgere i fleksjob får det korrekte tilskud. Vi må konstatere, at der har været væsentlige problemer med fastsættelsen af ”normallønnen”. Det handler vi nu på - både i forhold til de konkrete sager og fremadrettet i forhold til bedre at kunne vejlede arbejdsgiverne på området,” siger rådmand Mai-Britt Iversen.

I Det Faglige Hus er man glad for den nye linje og håber, at Aalborg Kommune bliver first mover for de mange danske kommuner, som stadig begår fejl i beregningen af fleksløntilskud.

Senest har Skive Kommune meddelt, at kommunen ændrer og korrigerer sin praksis, efter at kommunen måtte efterbetale 56-årige Zuz Rosenfall ikke mindre end 134.107 kr. før skat og hæve hendes månedlige tilskud med over 3.700 kr.

Kommunerne beder os om hjælp

Nu begynder vores arbejde virkelig at bære frugt, og vi får henvendelser fra kommuner, der beder os hjælpe dem med at forstå reglerne. Disse kommuner får tilsendt anonymiserede afgørelser fra de klagesager, som vi har haft i Ankestyrelsen, så vi deler de erfaringer og den viden om fleksløntilskud, som vi gennem tiden har samlet sammen,” siger Rikke Heide Piehl Petersen

Landsformand Johnny Nim er ganske fornøjet over, at Det Faglige Hus´ medarbejdere nu også ”bryder” mure ned: ”Da jeg var med til at stifte denne organisation for 33 år siden, var det med ønsket om at gøre en forskel.

Vi er i dag de unge lønmodtageres foretrukne valg, og det forpligter. Derfor har jeg også kun ros til overs for alle de kolleger, som med faglighed og stædighed hjælper ikke bare vores medlemmer, men i dette tilfælde alle de borgere i kommunerne, som er i fleksjob, så de får det tilskud fra kommunen, som de har ret til,” siger han.