Gælder der særlige regler for udstationering?

Inden du takker ja til en udstationering, skal du have en skriftlig aftale med din arbejdsgiver, som utvetydigt afklarer alle de særlige problemstillinger, som gør sig gældende for udstationeringer.

Der er krav om, hvilke oplysninger alle skal have i kontrakten - se kravene her.

Udstationeret over 4 uger

Bliver du udstationeret i mere end 4 uger i træk, skal du inden afrejse have supplerende oplysninger om:

 1. hvilket land/lande du skal arbejde i og forventede varighed.
 2. den valuta, som lønnen udbetales i.
 3. eventuelle ydelser i kontanter eller naturalier i forbindelse med arbejdsopgaverne.
 4. vilkårene og evt. betaling af omkostninger for, at du vender tilbage til Danmark.
 5. om der er taget skridt til at få udstedt de nødvendige attester i forbindelse med udstationeringen.

EU-lande

Bliver du udstationeret til et andet EU-land, skal du også have oplyst:

 1. den løn, som du har krav på ifølge reglerne i værtsmedlemsstaten.
 2. eventuelle ydelser, der specifikt drejer sig om udstationeringen og evt. ordninger for godtgørelse af udgifter til rejse, kost og logi.
 3. linket til det centrale officielle nationale websted om udstationering. Se fx Danmarks side her.

Udover de lovpligtige oplysninger bør du også få afklaret:

 • beskatning (tal med SKAT)
 • social sikring fx sygedagpenge, barseldagpenge, arbejdsskadeforsikring osv. (hvilket lands regler gælder, evt. egenbetaling?)
 • forsikringer (hvilke - og hvem betaler for dem?)
 • rejse- og etableringsudgifter for dig og familien
 • hjemrejser fx ved sygdom/dødsfald i familien
 • vilkår for at hjemsende dig ved uroligheder i arbejdslandet.
 • opholds- og arbejdstilladelse, visum, vaccinationer mv.

Du kan finde flere informationer på www.udstationering.dk og læse om ”lønpakken set fra lønmodtagerens synspunkt”.

Hjælp fra Det Faglige Hus?

Ved en udstationering er det vigtigt at afklare, om du bliver omfattet af dansk lovgivning. 

Får du problemer med din arbejdsgiver, kan vi kun hjælpe dig, hvis I har aftalt, at ansættelsesforholdet er reguleret af dansk ret.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket