Gælder der særlige regler for udstationering?

Inden du takker ja til en udstationering, skal du have en skriftlig aftale med din arbejdsgiver, som utvetydigt afklarer alle de særlige problemstillinger, som gør sig gældende for udstationeringer:

  • Varighed (hvis tidsbegrænset)
  • Vilkårene for tilbagevenden til job i Danmark
  • Arbejdstid (ikke alle lande har 37 timers arbejdsuge)
  • Ferie (5 ugers ferie om året er ifølge dansk ferielov)
  • Aflønning og goder, herunder pension
  • Beskatning (tal med SKAT)
  • Social sikring (hvilket lands regler gælder)
  • Forsikringer (hvilke - og hvem betaler for dem)
  • Rejse- og etableringsudgifter for dig og familien
  • Hjemrejser (fx ved sygdom/dødsfald i familien)

I skal også indgå aftale om alle øvrige væsentlige vilkår. Fx hvad der sker, hvis der opstår uroligheder i arbejdslandet.

Få også styr på opholds- og arbejdstilladelse, visum, vaccinationer mv., og tjek kravene til passets gyldighed.

Du kan finde flere informationer på www.udstationering.dk

Hjælp fra Det Faglige Hus?

Ved en udstationering er det vigtigt at afklare, om du bliver omfattet af dansk lovgivning.

Får du problemer med din arbejdsgiver, kan vi kun hjælpe dig, hvis I har aftalt, at ansættelsesforholdet er reguleret af dansk ret.

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9304 inden kl. 18:00.