Lønforhandling – sådan får du mere i løn

Uanset om du skal til lønforhandling i det offentlige eller det private, så hjælper vi dig med en god forberedelse og slagkraftige argumenter.

Forberedelse og de gode argumenter til lønforhandlingen

Du overbeviser din arbejdsgiver om, at du skal have mere i løn ved at dokumentere, at du er blevet mere værd, siden I sidst sad over for hinanden. Forbered lønforhandlingen året rundt ved at notere, når du:

  • får mere ansvar.
  • får nye opgaver.
  • yder en ekstra indsats.
  • tager overarbejde/er fleksibel.
  • deltager i relevante kurser og efteruddannelse.
  • kommer med ideer til nye arbejdsgange eller projekter.

Lønforhandling - hvornår og hvor ofte?

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads både i det offentlige og private, hvornår de individuelle lønforhandlinger finder sted.

Helt overordnet kan man sige, at lønforhandling typisk sker én gang om året og som regel i foråret.  

Hvor meget kan du få til lønforhandlingen?

Som hovedregel vil en lønstigning kræve en forhandling, fordi det ikke er bestemt ved lov, at du som medarbejder har krav på en årlig lønstigning/indeksregulering.

Er du ansat efter en overenskomst, vil der dog som regel ske en årlig regulering af mindstelønnen, men oftest vil din løn være højere end mindstelønnen, og så vil en lønstigning kræve en forhandling.

Dine muligheder for lønstigning vil derfor afhænge af, hvor ”meget du er værd” for din arbejdsgiver, og hvor mange midler arbejdsgiver har afsat til lønforhandling. Du er velkommen til at kontakte os for en nærmere sparring og en lønstatistik. 

Nyt job og lønforhandling

Når du skal ansættes i et nyt job, vil du som privatansat ofte selv skulle forhandle din løn. Som offentlig ansat sker lønforhandlingen efter en anden procedure, hvor du og chefen laver en lønindstilling.

Din lønforhandling sker bl.a. på baggrund af evt. mindsteløn og tillæg, hvis du ansættes efter en overenskomst, dine personlige og faglige kvalifikationer, udbud og efterspørgsel m.m.  

Lønforhandling i det offentlige

Lønforhandling i det private

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket