Hvornår skal min arbejdsgiver lave en kønsopdelt lønstatistik?

Fra 2015 skal også mindre virksomheder med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede indberette oplysninger om løn fordelt på køn - og senest 1. september 2016 skal den første kønsopdelte lønstatistik foreligge. Læs mere om ligeløn.

Mindst 3 af hver

Kravet om kønsopdelt lønstatistik gælder for virksomheder, der i et kalenderår har mindst 10 fuldtidsansatte, hvoraf mindst 3 er mænd og mindst 3 er kvinder.

Det er desuden et krav, at de 3 mænd og 3 kvinder udfører arbejde på samme DISCO-gruppeniveau.

Kun tidlønnede

Kun ansatte, der får løn for den præsterede tid, fx pr. time eller pr. måned, er omfattet.

Får du fx løn pr. kørt kilometer, er du ikke omfattet.

Hvad skal statistikken vise?

Statistikken skal som minimum vise den procentvise forskel mellem mænd og kvinders løn. Men det er tilladt at oplyse gennemsnitslønnen i kr. og øre for hver gruppe i stedet.

Statistikken skal så vidt muligt udvise et helårsbillede, så den ikke bliver påvirket af eventuelle sæsonudsving. Opfylder en virksomhed kun betingelsen om 10 fuldtidsansatte i en del af året, skal statistikken kun dække de måneder, hvor der var nok ansatte. 

Hvordan får du adgang til statistikken?

Din arbejdsgiver skal informere de ansatte om, at virksomheden er omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik.

Dette kan ske via en lønmodtagerrepræsentant, som så kan anmode om at få statistikken udleveret. Er der ikke en lønmodtagerrepræsentant, kan du selv bede om den.

Din arbejdsgiver har 2 måneder til at udlevere statistikken.

Visse brancher er undtaget

Enkelte brancher er ikke omfattet af kravet om kønsopdelt lønstatistik, fx landbrug, skovbrug og fiskeri.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket