Ressourceforløbsydelse

Hvis du er i et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, har du ret til ressourceforløbsydelse. For at modtage ydelsen, skal du deltage aktivt i forløbet og følge indsatsen, som er beskrevet i din rehabiliteringsplan. Du må ikke have et rimeligt tilbud om arbejde.

Hvor meget kan du få i ressourceforløbsydelse?  

Som udgangspunkt følger ressourceforløbsydelse satserne for kontanthjælp for personer, som er over 30 år.  Dette gælder dog ikke, hvis du er hjemmeboende og under 25 år.

Ressourceforløbsydelse
Din situation

Satser 2024

Du er forsørger 16.382 kr.
Du er ikke forsørger 12.326 kr.
Hjemmeboende under 25 år 3.834 kr.
Hjemmeboende under 25 år, bidragspligt, maks hjælp inkl. tillæg 16.382 kr.

 

Du kan bevare hidtidig ydelse

Hvis du inden starten i ressourceforløb modtager enten sygedagpenge, førtidspension eller ledighedsydelse, bevarer du hidtidig ydelse i forløbet.

Hvis du modtager sygedagpenge, overgår du til den almindelige ressourceforløbssats, når dine sygedagpenge alligevel skal ophøre ved revurderingstidspunktet eller udløb af en af forlængelsesbestemmelserne.

Hvis du har modtaget sygedagpenge med en sats, som er mindre end din sats for ressourceforløbsydelse, vil du modtage den sidstnævnte.

Hvis du har indtægter

Som udgangspunkt skal indtægter fratrækkes krone for krone. Der er undtagelser, som følger reglerne om fradrag i din kontanthjælp hvis du har indtægter

Er du i et jobafklaringsforløb og har lønindtægter, nedsættes din ressourceforløbsydelse med 30% af lønnen (inkl. pension) op til en løn på 16.323 kr. Hvis lønnen overstiger 16.323 kr., nedsættes din ydelse med 55% af beløbet, som ligger over 16.323 kr. 

Er du i ressourceforløb, er det kun dine lønindtægter over 16.323 kr., som skal fradrages med 55 %.

Din ydelse er uafhængig af din evt. samlever/ægtefælles indtægter.

Formue

Din ydelse er uafhængig af både din egen og din evt. samlever/ægtefælles formue.

Hvis du bliver syg eller skal på barsel

Du bevarer retten til ressourceforløbsydelse, hvis du bliver syg eller skal på barsel.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om ressourceforløbsydelse kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen inden der klages og evt. føre klagesagen for sig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket