Ret til ferie når du får ydelser fra kommunen

Du har ret til at holde ferie, hvis du modtager:

  • kontanthjælp.
  • uddannelseshjælp.
  • ressourceforløbsydelse.
  • revalideringsydelse.
  • ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb

Kontant- eller uddannelseshjælp

Hvis du har modtaget enten kontant- eller uddannelseshjælp i de sidste 12 måneder, har du ret til ferie i 4 uger. Du må højst holde ferie i 2 uger af gangen.

Du skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet i ferieperioden.

Ressourceforløbsydelse

Du har ret til 5 ugers ferie, hvis du er i et ressourceforløb, og har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 måneder.

Evt. forudgående perioder med kontant- eller uddannelseshjælp tæller med i de 12 måneder.  

Hvis du modtager ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb følger du reglerne, som gælder for modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp.

Revalideringsydelse

Hvis du er i revalidering og har været i revalideringsforløb i 12 sammenhængende måneder, har du ret til 4 ugers ferie. Du må højst holde ferie i 2 uger af gangen.

Forløbet skal enten have været et særligt tilrettelagt projekt, vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik.    

Optjente feriepenge

I ferieperioden vil du skulle bruge evt. optjente feriepenge. Når de er brugt, vil du i resten af ferieperioden modtage enten kontant- eller uddannelseshjælp, ressourceforløbs- eller revalideringsydelse.

Du kan ikke "optjene" en generel ret til ferie, som du kan bruge i et evt. senere ansættelsesforhold.  

Feriens placering

Feriens placering skal i alle tilfælde aftales med kommunen. De skal tage hensyn til det forløb, du er i gang med, samt dine øvrige forhold som fx din families ferie.

Når du har opnået ret til ferie, skal den afholdes i løbet af de efterfølgende 12 sammenhængende måneder.

Udrejse

Du må gerne rejse til udlandet i din ferie, når du har aftalt det med kommunen.

Mulighed for at klage

Hvis du ikke kan blive enig med kommunen om feriens placering, træffer kommunen afgørelse herom.

Du vil kunne klage over afgørelsen. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen før du klager, og vi kan føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket