Uddannelseshjælpens størrelse

Hvis du modtager uddannelseshjælp afhænger hjælpens størrelse af, om du er i aktivitet, din alder og din samlede situation.  

Hvis du modtager kontanthjælp, kan du læse mere om størrelsen på hjælpen her. 

Hvis du er gift, har I gensidig forsørgerpligt.

Udvalgte takster for uddannelseshjælp
Din situationSatser 2021
Enlig forsørger under 30 år 12.821 kr.
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 8.973 kr.
Under 25 år hjemmeboende 2.762 kr.
Under 25 år udeboende 6.410 kr.
25-29 år hjemmeboende 2.762 kr.
25-29 år udeboende 6.410 kr.

Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, og du skal starte i en aktivitet, vil du også have ret til et aktivitetstillæg. Du er også berettiget til tillægget, hvis du tilkendegiver, at du vil starte i en aktivitet.

Du vurderes som aktivitetsparat, hvis du har problemer af social, faglig og/eller helbredsmæssig karakter. Problemerne skal betyde, at du har behov for støtte i mere end 1 år, inden du kan påbegynde uddannelse eller arbejde.

Udbetalingen af tillægget påbegyndes efter 3 måneder. Hvis kommunen straks vurderer, at du er aktivitetsparat, kan udbetalingen af tillægget begynde med det samme.

Udvalgte takster for aktivitetstillæg
Din situationSatser 2021
Enlig forsørger under 30 år 2.727 kr.
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 6.575 kr.
Under 25 år hjemmeboende 876 kr.
Under 25 år udeboende 1.130 kr.
25-29 år hjemmeboende 8.936 kr.
25-29 år udeboende 5.288 kr.

Fremgår din takst ikke på denne side, er du velkommen til at kontakte os. 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om uddannelseshjælp, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og evt. føre klagesagen for dig.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.