Uddannelseshjælpens størrelse

Hvis du modtager uddannelseshjælp afhænger hjælpens størrelse af, om du er i aktivitet, din alder og din samlede situation.  

Hvis du modtager kontanthjælp, kan du læse mere om størrelsen på hjælpen her. 

Hvis du er gift, har I gensidig forsørgerpligt.

Udvalgte takster for uddannelseshjælp
Din situationSatser 2024
Enlig forsørger under 30 år 13.509 kr.
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 9.454 kr.
Under 25 år hjemmeboende 2.910 kr.
Under 25 år udeboende 6.754 kr.
25-29 år hjemmeboende 2.910 kr.
25-29 år udeboende 6.754 kr.

Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, og du skal starte i en aktivitet, vil du også have ret til et aktivitetstillæg. Du er også berettiget til tillægget, hvis du tilkendegiver, at du vil starte i en aktivitet.

Du vurderes som aktivitetsparat, hvis du har problemer af social, faglig og/eller helbredsmæssig karakter. Problemerne skal betyde, at du har behov for støtte i mere end 1 år, inden du kan påbegynde uddannelse eller arbejde.

Udbetalingen af tillægget påbegyndes efter 3 måneder. Hvis kommunen straks vurderer, at du er aktivitetsparat, kan udbetalingen af tillægget begynde med det samme.

Udvalgte takster for aktivitetstillæg
Din situationSatser 2024
Enlig forsørger under 30 år 2.873 kr.
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 6.928 kr.
Under 25 år hjemmeboende 923 kr.
Under 25 år udeboende 1.191 kr.
25-29 år hjemmeboende 9.416 kr.
25-29 år udeboende 5.572 kr.

Fremgår din takst ikke på denne side, er du velkommen til at kontakte os. 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om uddannelseshjælp, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket