Ophør af selvstændig virksomhed

Hvis du ophører som selvstændig, vil du som udgangspunkt være omfattet af de almindelige dagpengeregler. Hvis din selvstændige virksomhed er din hovedbeskæftigelse, skal du ophøre med din virksomhed, før du har ret til dagpenge.

Læs mere om a-kasse for selvstændige

Du kan ophøre med selvstændig virksomhed på følgende måder:

  • Du kan afmelde din virksomhed i CVR-registeret på grund af fx salg eller lukning.
  • Du kan udleje eller bortforpagte din virksomhed. Det er et krav, at der foreligger en skriftlig kontrakt, der er uopsigelig fra begge parters side i mindst 3 år.
  • Du kan udtræde af virksomheden, der har været drevet af din ægtefælle eller andre.
  • Du kan omdanne din virksomhed til formueforvaltning.
  • Du kan ophøre med din virksomhed på tro og love.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ophøre med en virksomhed ved at overdrage, bortforpagte eller udleje virksomheden til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Når du ophører, skal du igennem en venteperiode, inden du kan modtage dagpenge.

Der findes også andre former for ophør, fx konkurs og tvangsauktion.

Jobsøgningsperiode

Når du er ophørt med en virksomhed, der har været din hovedbeskæftigelse, må du ikke starte en ny selvstændig virksomhed i en jobsøgningsperiode på 6 måneder. Hvis du starter en ny virksomhed i jobsøgningsperioden, vil du miste retten til dagpenge i den resterende jobsøgningsperiode. Dette gælder også, hvis du genindtræder i din eller din ægtefælles virksomhed.

Du er ikke omfattet af en jobsøgningsperiode, hvis du er ophørt med en virksomhed, der er gået konkurs, eller hvis du er ophørt med en virksomhed, der var din bibeskæftigelse.

Kun ét ophør i en dagpengeperiode

Du kan som udgangspunkt kun ophøre med at drive selvstændig virksomhed én gang inden for en dagpengeperiode. Hvis du ophører med at drive selvstændig virksomhed mere end én gang inden for en dagpengeperiode, mister du retten til dagpenge.

Du kan genoptjene retten til at ophøre med en virksomhed igen, når du har opfyldt indkomst- eller beskæftigelseskravet  og samtidig har genoptjent retten til supplerende dagpenge.

Kontakt os

Kontakt os og få konkret vejledning, hvis du overvejer at ophøre med din selvstændige virksomhed.

Læs også om:

Dagpenge til freelancere

Sådan melder du dig ledig og søger om dagpenge

Sådan kan du udtræde af selvstændig virksomhed

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket