Kan jeg få dagpenge, når jeg er freelancer?

Ja, du kan få dagpenge, hvis du arbejder som freelancer og bliver ledig, men reglerne afhænger af, om du er selvstændig eller lønmodtager.

Når du arbejder freelance, betyder det, at du ikke er fastansat, men at du er løst tilknyttet en virksomhed, hvor du løser en bestemt opgave, og det er derfor din ansættelsesform, der er afgørende.

Selvstændig som hovedbeskæftigelse

Er du freelancer som selvstændig, hvor din virksomhed er din hovedbeskæftigelse, skal du stoppe med din virksomhed for at få ret til dagpenge.

Det må ikke være din plan at starte virksomheden op, så snart der er opgaver igen. Læs mere om dagpenge, hvis din virksomhed er din hovedbeskæftigelse.

Lønmodtager eller selvstændig som bibeskæftigelse

Er du freelancer som lønmodtager eller som selvstændig, hvor din virksomhed er din bibeskæftigelse, kan du få supplerende dagpenge i perioder, hvor du har færre eller ingen opgaver.

Husk at du skal have en frigørelsesattest for at få supplerende dagpenge, hvis du har et opsigelsesvarsel.

B-indkomst

Som freelancer kan du blive aflønnet med et honorar som b-indkomst. Det vil sige, at antallet af arbejdstimer ikke fremgår.

Hvis vi skal vurdere, om du har haft nok timer til at genoptjene ret til dagpenge, vil vi derfor omregne din indkomst til arbejdstimer via en såkaldt omregningssats, I 2021 er omregningssatsen 251,99 kr. pr. time.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'