Hvornår er min virksomhed min bibeskæftigelse?

Din virksomhed er din bibeskæftigelse i alle de tilfælde, hvor den ikke er din hovedbeskæftigelse. 

Helt konkret tæller vi sammen, hvor mange timer du har arbejdet som lønmodtager ved siden af din virksomhed. Du skal have haft mindst 480 timers lønarbejde i de seneste 6 måneder, og du skal have haft mindst én løntime i 5 af de 6 måneder.

Hvis din virksomhed anses for din bibeskæftigelse kan du få supplerende dagpenge samtidig med drift af virksomheden i 30 uger. Er virksomheden din hovedbeskæftigelse, skal du derimod ophøre med virksomheden for at kunne modtage dagpenge. 

Det er vigtigt, at du samtidig med din bibeskæftigelse er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du skal modtage dagpenge. Du må altså ikke være så bundet af din virksomhed, at du ikke kan overtage arbejde med dags varsel.

Fritidsbeskæftigelse

Når du melder dig ledig, kan du i nogle tilfælde vælge, at en aktivitet skal anses som fritidsbeskæftigelse i stedet for selvstændig virksomhed. Læs mere om, hvordan du skifter din aktivitet.

Hovedbeskæftigelse

Læs mere om a-kasse for selvstændige

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket