Sådan kan du udtræde af selvstændig virksomhed

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed med andre eller din ægtefælle, kan du ophøre ved, at du udtræder af virksomheden. Vær dog opmærksom på, at du ikke må sælge eller overdrage til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Læs mere om a-kasse for selvstændige

Arbejde i ægtefælles virksomhed

Hvis du har arbejdet i din ægtefælles selvstændige virksomhed uden at være medejer og uden at være ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, vil du blive anset for selvstændig.

Hvis virksomheden bliver videreført af din ægtefælle, kan du først anses for ophørt som selvstændig, når vi modtager en tro og love-erklæring på, at du er udtrådt af virksomheden.

Du må ikke længere have nogen form for opgaver i virksomheden, og du må ikke have skattemæssig status som medarbejdende ægtefælle. Du anses tidligst som ophørt fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget tro og love-erklæringen underskrevet af både dig selv og din ægtefælle. 

Hvis du udtræder af virksomheden, fordi du bliver skilt eller separeret, betragter vi dig som ophørt med selvstændig virksomhed, når du dokumenterer, at samlivet i den forbindelse er ophørt.

2 ejere

Hvis du er udtrådt af virksomheden, betragter vi dig som ophørt med selvstændig virksomhed, når det er registeret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er medejer. 

Flere end 2 ejere

Udtræder du af en virksomhed med flere end 2 ejere, anses du som ophørt, når du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet.

Registreringsbevis fra SKAT

Det er et krav, at ændringen er registeret hos Erhvervsstyrelsen. Du skal dokumentere dette ved at indsende en kopi af registreringsbevis fra SKAT til os, hvor ændringerne af ejerforholdet fremgår. Dette gælder også, hvis du er medejende ægtefælle.

Læs også om:

Dagpenge til freelancere

Ophør af selvstændig virksomhed

Sådan melder du dig ledig og søger om dagpenge

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket