Må jeg drive selvstændig virksomhed, når jeg er på efterløn?

Ja, hvis vi har godkendt det i a-kassen, har du ret til at drive selvstændig virksomhed, mens du får efterløn. Det gælder både, når du forsætter din virksomhed efter overgang til efterløn, og hvis du starter en ny virksomhed op.

Der er 4 muligheder for at drive virksomhed, mens du er på efterløn. Dine arbejdstimer bliver trukket i din efterløn.

Fortsætte eksisterende virksomhed

Du kan få efterløn efter 80,17 timers ordningen, hvis du arbejder præcis 80,17 timer pr. måned i en virksomhed, du har drevet i 3 hele regnskabsår, inden du går på efterløn. Det er et krav, at du i hver måned i de 3 seneste hele regnskabsår inden overgangen til efterløn har arbejdet mindre end 30 løntimer.

Enkeltstående opgaver

Du kan få efterløn samtidig med enkeltstående opgaver som selvstændig. Du må højst bruge 400 timer på opgaven, og den må højst vare 6 måneder.

Begrænsede opgaver og indtægter

Du kan få efterløn efter 400 timers ordningen. Her må du drive en virksomhed med en indtægt (fratrukket vareforbrug) på højst 89.976 kr. (2024). Du må højst arbejde 400 timer i virksomheden.

Fortsætte eksisterende virksomhed med begrænset indtægt

Du kan få efterløn efter 962 timers ordningen. Her kan du arbejde i højst 962 timer om året. Du må som hovedregel ikke have ansatte. Desuden skal din skattepligtige indtægt være højst halvdelen af, hvad den har været i 3 år, før du gik på efterløn. Du skal have drevet virksomheden i væsentligt omfang i mindst 3 hele regnskabsår, før du overgik til efterløn.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket