Efterløn med fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid AR-284

Du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning. Hvis du vil søge tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, skal du ansøge om efterløn på denne blanket.

Husk at læse vejledningen inden du udfylder ansøgningen.