Ophør med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis din selvstændige virksomhed er din bibeskæftigelse, og du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge, kan du vælge at ophøre med din virksomhed. I så fald har du som udgangspunkt ret til dagpenge  på almindelige vilkår.

Du kan ophøre med selvstændig virksomhed på følgende måder:

  • Du kan afmelde din virksomhed i CVR-registeret på grund af fx salg eller lukning.
  • Du kan udleje eller bortforpagte din virksomhed. Det er et krav, at der foreligger en skriftlig kontrakt, der uopsigelig fra begge parters side i mindst 3 år.
  • Du kan udtræde af virksomheden, der har været drevet af din ægtefælle eller andre.
  • Du kan omdanne din virksomhed til formueforvaltning.
  • Du kan ophøre din virksomhed på tro og love.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ophøre med en virksomhed ved at overdrage, bortforpagte eller udleje virksomheden til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Når du ophører, skal du igennem en venteperiode, inden du kan modtage dagpenge.

Der findes også andre former for ophør, fx konkurs og tvangsauktion.

Kun ét ophør i en dagpengeperiode

Du kan som udgangspunkt kun ophøre med at drive selvstændig virksomhed én gang inden for en dagpengeperiode. Hvis du ophører med at drive selvstændig virksomhed mere end én gang inden for en dagpengeperiode, mister du retten til dagpenge.

Du kan genoptjene retten til at ophøre med en virksomhed igen, når du har opfyldt indkomst- eller beskæftigelseskravet og samtidig har genoptjent retten til supplerende dagpenge. 

Mere info

Kontakt os og få konkret vejledning, hvis du overvejer at ophøre med din selvstændige virksomhed.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket