Valg af aktivitet DFH-269

Blanketten skal udfyldes, når du skal vælge, om din aktivitet skal anses som selvstændig virksomhed eller som fritidsbeskæftigelse.

Husk at læse vejledningen, inden du udfylder blanketten.