Hvad er et sprog- og tilknytningskrav?

Hvis du skal modtage dagpenge som nyuddannet, skal du opfylde et sprogkrav eller tilknytningskrav.

Du opfylder sprogkravet, hvis du har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, men du kan også opfylde sprogkravet ved at have bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Du skal være opmærksom på, at et grundskoleforløb uden for Danmark ikke vil opfylde sprogkravet.

Uddannelser

Her kan du se en oversigt over uddannelser, der sidestilles med, at du har bestået ’Prøve i Dansk 2':

  1. Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse
  2. Studentereksamen (STX), HF, HHX, HTX, EUX eller AVU.
  3. En dansksproget videregående uddannelse på fx universiteter, professionsskoler, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v. Hvis uddannelsen er foregået på engelsk, opfylder den ikke sprogkravet.
  4. Prøve i Dansk 2’ eller ’Prøve i Dansk 3’.
  5. Enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog på et af niveauerne G-A fra en af følgende uddannelser: STX, HF, HHX, HTX, EUX, EUD eller AVU.
  6. International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau.
  7. FVU-læsning trin 2-4.
  8. Ordblindeundervisning for voksne.
  9. Grundskoleforløb i dansk på Færøerne og Grønland og på de danske skoler i Sydslesvig, samt tilsvarende forløb for børn i udstationerede familier.
  10. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København.

For at have bestået en prøve skal du have haft et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).

Tilknytningskravet

Hvis ikke du opfylder sprogkravet, kan du opfylde et tilknytningskrav og alligevel få ret til dagpenge som nyuddannet.

Du opfylder tilknytningskravet, hvis du har haft mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret eller 400 timer som deltidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder, før du søger om dagpenge.

Det er ikke et krav, at timerne ligger i 12 sammenhængende måneder indenfor 24 måneder. Det er tilstrækkeligt, at timekravet er opfyldt i løbet af de 12 måneder. Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke medregnes.

Hvis du har haft beskæftigelse i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, kan det medregnes til opfyldelse af tilknytningskravet. Det er dog en betingelse, at du efter tilbagekomsten til Danmark har haft arbejde i Danmark og har fået indberettet mindst 150 løntimer til indkomstregisteret som fuldtidsforsikret og 100 løntimer som deltidsforsikret.