Hvad er et sprog- og tilknytningskrav?

Hvis du skal modtage dagpenge som nyuddannet, skal du opfylde et sprogkrav eller tilknytningskrav.

Du opfylder sprogkravet, hvis du har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, på en dansk friskole eller en privat grundskole. Du kan også opfylde sprogkravet, hvis du har bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Endelig kan du opfylde sprogkravet, hvis du i et andet EU/EØS-land end Danmark har bestået en prøve, der kan sidestilles med eller er på højere niveau end ”Prøve i Dansk 2”. Det kan fx være en universitetsgrad fra et andet EU-/EØS-land.

Uddannelser

Her kan du se en oversigt over uddannelser, der sidestilles med, at du har bestået ’Prøve i Dansk 2':

  1. Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse
  2. Studentereksamen (STX), HF, HHX, HTX, EUX eller AVU.
  3. En dansksproget videregående uddannelse på fx universiteter, professionsskoler, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v. Hvis uddannelsen er foregået på engelsk, opfylder den ikke sprogkravet.
  4. Prøve i Dansk 2’ eller ’Prøve i Dansk 3’.
  5. Enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog på et af niveauerne G-A fra en af følgende uddannelser: STX, HF, HHX, HTX, EUX, EUD eller AVU.
  6. International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau.
  7. FVU-læsning trin 2-4.
  8. Ordblindeundervisning for voksne.
  9. Grundskoleforløb i dansk på Færøerne og Grønland og på de danske skoler i Sydslesvig, samt tilsvarende forløb for børn i udstationerede familier.
  10. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København.

Bemærk, at hvis du har bestået en uddannelse, der kan sidestilles med ”Prøve i Dansk 2”, i et andet EU-/EØS-land, kan sprogkravet måske være opfyldt. Kontakt os på A-kassens hotline for at få vejledning om, hvorvidt din uddannelse opfylder sprogkravet.

For at have bestået en prøve skal du have haft et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen). Hvis du har bestået uddannelsen fra et andet EU-/EØS-land, skal du opfylde de beståelseskrav, der gælder der.

Tilknytningskravet

Hvis ikke du opfylder sprogkravet, kan du opfylde et tilknytningskrav og alligevel få ret til dagpenge som nyuddannet.

Du opfylder tilknytningskravet, hvis du har haft mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret eller 400 timer som deltidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder, før du søger om dagpenge.

Det er ikke et krav, at timerne ligger i 12 sammenhængende måneder indenfor 24 måneder. Det er tilstrækkeligt, at timekravet er opfyldt i løbet af de 12 måneder. Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke medregnes.

Hvis du har haft beskæftigelse i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, kan det medregnes til opfyldelse af tilknytningskravet. Det er dog en betingelse, at du efter tilbagekomsten til Danmark har haft arbejde i Danmark og har fået indberettet mindst 150 løntimer til indkomstregisteret som fuldtidsforsikret og 100 løntimer som deltidsforsikret.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket