Kan perioden, hvor jeg tjener op til dagpenge, forlænges?

Ja din optjeningsperiode kan i særlige tilfælde forlænges.

Når vi skal vurdere, om du har optjent ret til dagpenge, tager vi udgangspunkt i din indkomst og beskæftigelse for de seneste 3 år. 

Vi kan i visse situationer forlænge optjeningsperioden med op til 2 år. Det gælder, hvis du har modtaget:

  1. sygedagpenge udover sammenlagt 160,33 timer.

  2. dagpenge under barsel.

  3. støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn. Bemærk at perioden her kan forlænges med mere end 2 år, hvis du har modtaget støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn i mere end 2 år.

  4. støtte efter lov om social service til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

  5. dagpenge i en forlænget dagpengeperiode efter udløbet af dagpengeperioden.

 

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket