Orlov til pasning af syg eller handicappet nærtstående

Du har mulighed for at blive ansat af din kommune til at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Før du kan blive ansat som hjælper, skal en række betingelser være opfyldt.

Betingelser for ansættelsen

  • Sygdommen eller handicappet skal være kronisk eller langvarigt
  • Pasningsbehovet skal svare til fuldtidsarbejde
  • Alternativet til pasningen er et døgnophold uden for hjemmet
  • Din nærtstående har egen bolig
  • Din nærtstående skal være enig i, at du skal varetage pasningen
  • Kommunen skal vurdere, du kan klare opgaven
  • Du skal have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ansættelsen

Du bliver ansat af den kommune, som din nærtstående bor i. Her kan du være ansat i op til 6 måneder. Ansættelsen kan  evt. forlænges i op til 3 måneder. Lønnen udgør op til 21.249 kr. ( 2015-niveau )  pr. måned.

Ansættelsen kan godt deles mellem flere personer, mens pasningsperioden også kan deles op i flere perioder efter aftale.

Sådan søger du

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, har du ret til at holde orlov for at passe handicappet eller alvorligt syg nærtstående.

Er du i job, skal du varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidigt med,  at du søger om ansættelse hos kommunen.

Du kan søge om at blive ansat som hjælper hos din kommune eller på borger.dk.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, skal du kontakte din kommune.  

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.