Orlov til pasning af døende pårørende

Har du en døende pårørende, som vil tilbringe sin sidste levetid i eget hjem,  har du mulighed for at passe ham/hende.

Du har ret til at få orlov fra dit arbejde og modtage plejevederlag fra kommunen, hvis en række betingelser er opfyldt.

Betingelser for plejevederlag

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget plejevederlag:

  • En læge har vurderet,  at den døende kun har kort levetid tilbage.
  • Den døende har et plejebehov.
  • Den døende skal være enig i, at du skal varetage plejen.
  • Plejen skal kunne foregå i dit eller den døendes hjem. 

Plejevederlagets størrelse

Det skattepligtige vederlag kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Har du ret til sygedagpenge ved sygdom, vil du som udgangspunkt få udbetalt op til 1,5 størrelsen på sygedagpengene.

Har du ikke ret til sygedagpenge ved sygdom, vil du få udbetalt et basisbeløb på 17.633 kr. (2024-niveau) om måneden.

Er du i job, og har du ret til løn under orloven, vil din arbejdsgiver modtage refusion fra kommunen svarende til størrelsen på plejevederlaget.

Vederlaget kan blive udbetalt, uanset om du mister en indtægt eller ej. Du kan ikke have 2 indtægter på samme tid.

Sådan søger du

Både privat og offentligt ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

Er du i job, skal du senest varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov samtidigt med, at du søger om vederlag hos kommunen.

Du skal søge om vederlag hos din kommune eller på borger.dk.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, skal du rette henvendelse til din kommune.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket