Særlige uddannelser der giver ret til dagpenge efter endt uddannelse

Deltager du i en af nedenstående uddannelser, og har du fulgt det almindelige studieforløb, kan du få ret til dagpenge, hvis du sikrer dig retten senest 14 dage efter endt uddannelse. Du kan også søge om fritagelse for betaling af kontingent under uddannelsen.

Særlige uddannelser, der giver ret til dagpenge som nyuddannet og ret til at være kontingentfritaget:

  • EGU – den gamle ordning
  • EGU – den nye ordning under FGU-Forberedende grunduddannelse
  • Akademisk overbygningsuddannelse
  • IGU – Integrationsuddannelse

EGU – Den gamle ordning

Hvis du er påbegyndt EGU-uddannelsen før den 1. august 2019, er du startet på den gamle ordning. Når du sikrer dig retten til dagpenge som nyuddannet, skal du sende os en kopi af dit uddannelsesbevis.

EGU – Den nye ordning

Hvis du er påbegyndt EGU-uddannelsen efter den 1. august 2019, er du startet på den nye ordning.

Efter den nye ordning er du tilknyttet en FGU-skole, men følger EGU sporet.

Du kan kun få ret til dagpenge efter afsluttet uddannelse, hvis du afslutter uddannelsen på højeste niveau - Niveau 3.

Når du sikrer dig retten til dagpenge som nyuddannet, skal du sende os en kopi af dit uddannelsesbevis.

Akademisk overbygningsuddannelse

Akademisk overbygningsuddannelse er en uddannelse på kun 12 måneder. Du kan tidligst få ret til dagpenge, når der er gået 12 måneder fra, du begyndte på uddannelsen.

IGU - Integrationsgrunduddannelse

IGU er en uddannelse målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Uddannelsen er toårig, og ordningen løber foreløbig frem til den 30. juni 2022.

Søg om fritagelse af kontingent

Hvis du deltager i en af ovenstående uddannelser og ønsker at søge om blive fritaget for at betale kontingent, så læs mere om betingelserne for at være fritaget.

Få ret til dagpenge efter endt uddannelse

Du skal sikre dig retten til dagpenge senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse. Ofte er det en fordel at sikre sig retten til dagpenge, også selv om du er i arbejde efter uddannelsen. Læs mere om, hvordan du sikrer dig retten til dagpenge som nyuddannet.

Sprogkrav

Det er en betingelse for at kunne modtage dagpenge på baggrund af din uddannelse, at du opfylder et sprogkrav eller et tilknytningskrav. Du kan læse mere om sprog- og tilknytningskravet her.