Må jeg arbejde over, når jeg er i lære?

Som elev eller lærling må du arbejde over i samme omfang som dine kolleger, hvis overenskomsten tillader det.

Hvis der ikke gælder en overenskomst på din arbejdsplads, vil du være omfattet af den overenskomst, der normalt gælder på området.

Nogle overenskomster giver ikke mulighed for, at en elev eller lærling kan arbejde over. Men andre gør.

Hvis overenskomsten tillader overarbejde, vil det også fremgå af overenskomsten, hvilken betaling du skal have for de ekstra timer.

At det ikke er forbudt for elever at arbejde over, fremgår af erhvervsuddannelsesloven, som slår fast, at du som udgangspunkt skal have samme ansættelsesvilkår som normalt gælder i overenskomster og lovgivning. Der er dog undtagelser,  fx gælder der særlige regler om ret til ferie, om prøvetid og om ophævelse af uddannelsesaftalen.

Når du arbejder over, har du stadig ret til en daglig hvileperiode på 11 timer samt et helt døgns frihed pr. uge, der skal hænge sammen med en 11-timers hvileperiode.

Under 18 år

Er du under 18 år må du højst arbejde 8 timer pr. dag, og du må ikke arbejde mere end 40 timer pr. uge.

Når du er på skole

En skoleuge svarer som udgangspunkt til en arbejdsuge. Din arbejdsgiver kan derfor ikke kræve, at du møder på arbejdspladsen før eller efter skoletid. 

Hvis reglerne om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn bliver overholdt, må I dog gerne aftale, at du arbejder ekstra mod, at du får særskilt betaling for dette udover din elevløn. Sørg for at få en sådan aftale på skrift, inden du udfører arbejdet.

Læs også om gratis fagforening og a-kasse til studerende.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket