Hvilken løn får jeg, når jeg har barns 1. og 2. sygedag?

Når du er offentligt ansat og har barns 1. og 2. sygedag, vil du som regel få din sædvanlige løn, dog uden arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

Aftaler om barnets første sygedag er forskellige og afhænger af, om du er ansat ved en kommune, region eller i staten.

Aftalerne giver ret til løn, men dog som udgangspunkt uden alle fast påregnelige tillæg. Fx er lønnen under barnets første sygedage i nogle overenskomster uden arbejdsbestemte tillæg (fx stedfortrædertillæg) og arbejdstidsbestemte tillæg (fx aften- og nattillæg).

Læs også om reglerne for, hvornår du har ret til barnets 1. og 2. sygedag.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket