Kan min arbejdsgiver nægte at give mig fri, når jeg har et sygt barn?

Ja, din arbejdsgiver kan afvise at give dig fri på barnets 1. og 2. sygedag som offentligt ansat, hvis han vurderer, at din barns alder og sygdommens karakter gør, at du ikke behøver at være hjemme.

Din arbejdsgiver kan også afvise at give dig fri, hvis det ikke er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Under alle omstændigheder har du kun ret til frihed, indtil du finder en løsning på pasning af dit barn. Derfor kan din arbejdsgiver fx afvise at give dig barns 1. og 2. sygedag på en aften- eller nattevagt, idet din arbejdsgiver må formode, at hvis barnet ikke var sygt, ville der være en anden pasningsmulighed.

Hvis du har mange barns 1. og 2. sygedage i løbet af året, kan din arbejdsgiver bede dig om at forsøge at have færre barnets sygedage. I yderste konsekvens kan arbejdsgiveren bestemme, at du ikke længere må holde barns 1. og 2. sygedag.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket