Mulighedserklæring og sygesamtale

Mulighedserklæringen afløste i 2009 den traditionelle lægeerklæring om uarbejdsdygtighed og har fokus på mulighederne under sygdommen. Du har pligt til at møde til en samtale med din arbejdsgiver, så I sammen kan udfylde erklæringen. 

Mulighedserklæringen

Formålet med mulighedserklæringen er at begrænse sygefravær og fastholde dig i jobbet. En brækket arm betyder jo ikke nødvendigvis, at du er 100% uarbejdsdygtig. Alt efter hvad du laver, kan du måske stadig udføre visse opgaver.

Du skal sammen med din arbejdsgiver udfylde den første del af mulighedserklæringen, der blandt andet omhandler:

  • dine funktionsnedsættelser.
  • hvilke jobfunktioner, der er påvirket.
  • forslag til skånebehov, fx ændringer i arbejdsopgaver.

Når som helst

Sygedagpengelovens § 36a giver din arbejdsgiver ret til at forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet. Din arbejdsgiver skal altså ikke som tidligere vente til 4. sygedag.

Samtale

Din arbejdsgiver skal med et rimeligt varsel indkalde dig til en samtale, så I sammen kan udfylde mulighedserklæringen. Da du har pligt til at tjekke din post og telefonsvarer dagligt under en sygemelding, vil 1 dag ofte være et rimeligt varsel.

Samtalen om mulighedserklæringen kan foregå telefonisk, hvis din arbejdsgiver er indforstået med dette, eller hvis din sygdom er til hinder for, at du kan møde op personligt.

Vi vejleder dig gerne om udfyldelse af mulighedserklæringen og samtalen med din arbejdsgiver.

Du har pligt til at deltage

Du har pligt til at deltage i samtalen, medmindre din sygdom er til hinder for dette.

Føler du dig ikke i stand til at deltage i en samtale om mulighedserklæringen, skal du spørge din læge, om lægen vil bekræfte, at du grundet sygdommen ikke kan deltage i en samtale omkring mulighedserklæringen.

Vil din læge gerne bekræfte dette, så få det skrevet ind i din journal, og spørg om lægen i stedet vil lave en såkaldt friattest, hvis din arbejdsgiver beder om en. 

Derefter sender du en mail til din arbejdsgiver, hvori du oplyser:
”Jeg har talt med min læge. Lægen mener, at jeg på grund af min sygdom IKKE kan deltage i en samtale omkring mulighedserklæringen.

Hvis I ønsker det, kan I få en friattest fra min læge i stedet, hvor lægen bekræfter min sygemelding.

Lægen vil dog gerne have noget på skrift fra jer, hvis I ønsker en friattest.”

Hvis din læge derimod mener, at du godt kan deltage i samtalen omkring mulighedserklæringen, eventuelt telefonisk, kontakter du straks din arbejdsgiver og aftaler et tidspunkt for samtalen så hurtigt som muligt.

Du risikerer at miste din ret til betaling under sygdom, hvis du udebliver fra en mulighedserklæringssamtale. Du får i så fald ingen betaling før samtalen er afholdt, eller før du har dokumenteret, at du ud fra en lægelig vurdering ikke er i stand til at deltage.

Aflever selv

Når erklæringen er færdig, er det dit ansvar, at den når frem til din arbejdsgiver.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket