Det må du, når du er syg

Du skal ikke nødvendigvis blive i sengen, når du har meldt dig syg. Men træd varsomt, for det giver problemer, hvis din arbejdsgiver ikke tror på, at du er syg. Vi ser desværre ofte sager, hvor en sygemeldt lønmodtager bliver bortvist, fordi arbejdsgiveren mener, at den sygemeldte har været lidt for aktiv under en sygemelding.

Tag lægen med på råd

Tal med din egen læge om, hvad du må og ikke må, mens du er sygemeldt. Og få det skrevet ind i din journal, så notatet senere kan danne grundlag for en eventuel lægeerklæring, som bekræfter, at du blot har fulgt lægens råd.

Indkøb

Bor du alene, kan du af gode grunde blive nødt til at forlade sengen for at købe madvarer og hente medicin.

Men vent fx med at købe nye sko.

Fysiske og sociale aktiviteter

Dine egne overvejelser om, hvad der er foreneligt med din sygdom, er ikke nok.

Det er en lægelig vurdering om det vil være forsvarligt og måske endda gavnligt, at du foretager dig andet end at ligge i sengen - som fx at deltage i sport, ordne haven eller gå til koncert.

Flere arbejdsgivere

Har du mere end et job, opstår spørgsmålet, om du kan møde på arbejde hos den anden arbejdsgiver.

Hvis din sygdom betyder, at du kun er uarbejdsdygtig i det ene job, men ikke det andet, så måske. Men igen er det en lægelig vurdering.

Ferie

Sygdom er en feriehindring. Du kan derfor som hovedregel ikke afholde ferie, mens du er sygemeldt.

Ønsker du at afholde ferie, og er din læge enig i, at dette er foreneligt med din sygdom, må du derfor raskmelde dig i ferieperioden. Husk at aftale ferien med din arbejdsgiver.

Du skal altid inddrage Jobcentret, før du beslutter at afholde ferie, da sygedagpengeloven begrænser mulighederne for ferie under sygdom.

Jobsøgning

Jobcentret må stoppe udbetalingen af sygedagpenge, hvis du søger andet arbejde, mens du er sygemeldt.

Er du funktionær, får du fuld løn under sygdom. Det har du som udgangspunkt fortsat krav på, selvom Jobcentret stopper sygedagpengerefusionen til din arbejdsgiver. Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor din arbejdsgiver kan have lov til at modregne i din løn under sygdom. Det beror på en konkret vurdering, og derfor skal du altid kontakte os, hvis det sker.

Husk dine pligter

Du skal holde din arbejdsgiver orienteret om den forventede varighed af sygdomsforløbet og hvilke opgaver, du ikke kan varetage på grund af sygdommen.

Er du ikke hjemme, fx fordi du er indlagt eller bliver plejet hos et familiemedlem, skal du oplyse din arbejdsgiver om, hvor du opholder dig.

Du har også pligt til at tjekke post og telefonsvarer dagligt.

Vær særligt opmærksom på breve fra Jobcentret/kommunen. Hvis du ikke overholder en svarfrist, kan det betyde, at din udbetaling af sygedagpenge eller udbetalingen af sygedagpengerefusion til din arbejdsgiver stopper. Er du skyld i, at din arbejdsgiver ikke får sin sygedagpengerefusion, kan dette i visse tilfælde medføre, at du ikke har krav på sygebetaling fra din arbejdsgiver. Derfor er dette også vigtigt, selvom du modtager løn under sygdom.

Endelig skal du være opmærksom på, at der også er frister for at få anmeldt en arbejdsskade. Vores arbejdsskadekonsulenter hjælper dig gerne med din arbejdsskadesag, hvis du ønsker det.  

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.