Dokumentation for sygdom

Din arbejdsgiver kan forlange forskellige typer af dokumentation for dit sygefravær, og det er dit ansvar at få afleveret dokumentationen.

Det er dit ansvar

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at det er dit ansvar, at din arbejdsgiver får den ønskede erklæring fra din læge.  

Modtager din arbejdsgiver ikke den ønskede dokumentation til tiden, kan du miste din ret til betaling under sygdom og i værste fald bliver du bortvist.

En del læger tilbyder at sende dokumentationen til din arbejdsgiver - men dette bør du afvise. Vi har haft flere sager, hvor dokumentationen ikke når frem til arbejdsgiveren. Fx fordi lægen har glemt det eller har sendt brevet til en forkert adresse. Men det er dig, der risikerer en bortvisning, ikke din læge.

Aflever derfor selv dokumentationen til din arbejdsgiver. Du kan maile den, faxe den, sende den anbefalet eller aflevere den personligt mod kvittering. Så kan du bevise, at dokumentationen for din sygdom er sendt til din arbejdsgiver i rette tid.

Tro og love-erklæring

En tro og love-erklæring, er en blanket, som du selv skal udfylde. Med din underskrift bekræfter du "på tro og love", at du er syg.

Tro og love-erklæringen skal du som regel aflevere til din arbejdsgiver inden for en kort frist, også selvom du stadig er syg.

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen har afløst den traditionelle lægeerklæring og har fokus på, hvilke begrænsninger sygdommen medfører, og hvordan du hurtigst muligt kommer tilbage på arbejde.

Du skal udfylde første del af mulighedserklæringen sammen med din arbejdsgiver, fx under en sygesamtale.

Bemærk at din arbejdsgiver ikke længere skal vente til 4. sygedag, før der kan kræves dokumentation for sygdom. Du kan derfor blive indkaldt til en sygesamtale når som helst.

Når du og din arbejdsgiver har udfyldt jeres del af erklæringen, tager du den med til din læge, som skal tage stilling til, om han/hun er enig i oplysningerne.

Den færdige erklæring skal herefter retur til din arbejdsgiver.

Friattest

Din arbejdsgiver kan også vælge at bede om en friattest. Det er en attest, som lægen selv skriver, hvori han/hun bekræfter, at du er sygemeldt.

Attestudvalget under lægeforeningen har udarbejdet en vejledning om de forskellige erklæringer, og her du kan læse mere om mulighedserklæring kontra friattest.

Varighedserklæring

Ønsker din arbejdsgiver lægens skøn over den forventede varighed af dit sygefravær, vil du blive bedt om at skaffe en varighedserklæring. Her skal lægen udtale sig om, hvor længe han/hun tror, at du vil være syg.

Din arbejdsgiver skal betale

Har din arbejdsgiver ønsket dokumentation fra din læge, skal din arbejdsgiver også dække udgiften.

Forlanger lægen, at du betaler straks, beder du lægen om en kvittering, så du kan få beløbet refunderet af din arbejdsgiver.

Gem en kopi af lægeerklæring og kvittering, som du kan sende til os, hvis der bliver problemer med at få beløbet refunderet.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket