Hvad er en partshøring?

Når du er offentligt ansat, skal din arbejdsgiver partshøre dig, før der træffes en endelig afgørelse om fx advarsel, opsigelse eller bortvisning.

Hvis du har oplysninger, som kan få din arbejdsgiver til at ændre sin beslutning, er det vigtigt, at du kommer frem med dem, inden høringsperioden udløber.

Du skal have oplyst, hvorfor din arbejdsgiver vil træffe afgørelsen.

Overhold fristen for svar

Høringsperiodens længde kan variere afhængig af den beslutning, som din arbejdsgiver er ved at træffe. Hvis der er tale om en bortvisning, vil høringsperioden typisk være meget kort.

Fristen for svar er meget vigtig. Har din arbejdsgiver ikke modtaget noget fra dig, når fristen udløber, bliver det opfattet som om, du er enig.

Er du uenig med din arbejdsgiver, skal du derfor straks kontakte os på tlf. 7610 9304.

 

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket