DFH-313 Tro og love-erklæring om afholdelse af egen optjent ferie

Du skal indsende blanketten, hvis du søger om dagpenge under kollektiv ferielukning, og du har holdt din egen optjente ferie.