Skema til bedømmelse af rådighed DFH-250

Skemaet bruges, når vi skal bedømme om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du har begrænsninger i din rådighed skal vi vurdere om begrænsningen gør, at du ikke er til rådighed.

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder bl.a., at du med én dags varsel skal kunne overtage arbejde.