DFH-256 Spørgeskema ved sæsonarbejde

Blanketten bruges til at vurdere din rådighed.

For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Rådighedsforpligtelsen betyder bl.a. at du ikke kun søger sæsonarbejde.