Tro og love-erklæring - udbetaling af dagpenge når PD U1 endnu ikke er udstedt - DFH-237

Du skal udfylde blanketten, hvis du har været medlem af en a-kasse, mens du har arbejdet i et andet EØS-land, og der endnu ikke er udstedt en PD U1.

Husk at læse vejledningen inden du udfylder blanketten.