Betinget omforsikringserklæring DFH-301 - selvstændige

Du skal udfylde erklæringen, hvis du ønsker at lade dig omforsikre fra fuldtid til deltid, hvis du ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge som fuldtidsforsikret.