Tro og love-erklæring om ophør af selvstændig virksomhed DFH-264

Blanketten skal udfyldes, hvis du ønsker at søge om dagpenge eller efterløn, men din virksomhed endnu ikke er registreret som ophørt i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). I det tilfælde kan du ophøre på tro og love.

Husk at læse vejledningen inden du udfylder blanketten.