Udtræden af virksomhed, der videreføres af ægtefællen DFH-263

Blanketten (DFH-263) bruges til at erklære, at du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed. Du må ikke længere have nogen form for opgaver i virksomheden, og du må ikke være registreret som medarbejdende ægtefælle ved SKAT.