Lægeattest om rådighed AR-276

Attesten skal anvendes, når du på grund af sygdom har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode. Vi bruger blanketten til at vurdere, om du kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Husk at læse vejledningen inden du udfylder attesten.