Hvordan opfylder jeg 4-ugers-kravet for at få dagpenge i udlandet?

Du skal være tilmeldt jobcentret som ledig og stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark i 4 uger, før du rejser til et andet EØS-land eller Schweiz.

Det er ikke nødvendigt, at du har fået udbetalt dagpenge i perioden, du skal bare opfylde de almindelige betingelser for dagpenge.

Hvis du holder ferie kan denne periode ikke tælle med til at opfylde kravet. Det er fordi, du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i din ferie.

Perioder med sygdom kan heller ikke tælle med. Dog kan du søge om, at perioderne skal tælle med, hvis du eller dit barn er syg i kort tid.

Hvis du har arbejde, afbryder det som hovedregel 4-ugers-perioden. Du skal så opfylde et nyt 4 ugers-krav. Dog kan der ses bort fra arbejde i højst 2 dage inden for perioden.

Det er muligt, at vi kan dispensere fra reglerne, så du kan tage af sted med en PD U2 blanket, selv om du ikke opfylder 4-ugers-kravet.

Dispensation fra 4-ugers-kravet

I nogle tilfælde kan der helt ses bort fra 4-ugers-kravet.

Det gælder, hvis du tager med din ægtefælle eller samlever, der skal starte et arbejde, der varer længere end 5 uger eller starte på en uddannelse, der varer mindst 18 måneder.

Du kan også få dispensation, hvis du skal til ansættelsessamtale.

Sluttelig kan man se bort fra 4-ugers-kravet, hvis du søger arbejde i det land, du er statsborger i. I det tilfælde skal du have været tilmeldt Jobcenteret 1 uge som fuldtidsledig. 

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'