Tro og love-erklæring om fritagelse for digital kommunikation - DFH-124

Det Faglige Hus benytter digital kommunikation. Hvis du ønsker at få dine breve med posten, har du mulighed for at blive fritaget for digital kommunikation.

For at blive fritaget skal du udfylde Tro- og loveerklæring om fritagelse for digital kommunikation (DFH-124).

Du skal være opmærksom på, at hvis du bliver fritaget, vil alt kommunikation foregå via papir-post, idet vi ikke må sende e-mails til dig af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor vil kommunikationen blive langsom og tung. Et brev kan fx være 5 dage undervejs med posten, og du skal derfor sørge for at sende dokumenter til os i god tid, så du overholder svarfrister m.m.