AR-246 Supplerende oplysninger om pension til brug for efterløn

Hvis dine pensionsoplysninger, som er indberettet til SKAT, ikke stemmer overens med de faktiske forhold, skal du medbringe blanket AR-246 til din bank eller pensionsselskab, så de kan oplyse de korrekte tal på blanketten.

Derefter skal du sende blanketten til os enten med fysisk post eller ved at scanne den ind og sende den via MIT detfagligehus.

Det er vigtigt, at dine pensionsoplysninger er korrekte, da vi skal modregne din pension i din efterløn. Hvis du er i tvivl, så skal du kontakte din pensionsrådigiver eller dit pensionsselskab for at få vejledning.