Tilmelding til ordning med halvårs-erklæring for efterlønsmodtagere DFH-247

Blanketten (DFH-247) bruges, når du ønsker at tilmelde dig ordningen med halvårs-erklæring. Du kan vælge ordningen, hvis du ikke forventer at arbejde indenfor de næste 6 måneder, og du ikke har andre indtægter end pension.