Skadeanmeldelse – dødsfald

Hvis du skal anmelde et dødsfald, der er forårsaget af en ulykke, skal du benytte denne blanket.

Du kan anmelde dødsfaldet, hvis du har valgt den kollektive heltidsulykkesforsikring i dit fagforeningsmedlemskab.

Udfyld blanket

Print og send med posten