Udmeldelse af Det Faglige Hus DFH-113

Ønsker du at opsige dit medlemskab i Det Faglige Hus, skal du udfylde en blanket (DFH-113) i MIT detfagligehus.

Vi udmelder dig med et varsel på løbende måned + en måned.

Er du bevilget enten fleksjob, førtids- eller seniorpension, og er du omfattet af efterlønsordningen, gælder der andre udmeldelsesvarsler.

Skal du overflyttes til en anden a-kasse?

Hvis du skal overflyttes til en anden a-kasse, skal du ikke udfylde denne blanket men i stedet kontakte den nye a-kasse og melde dig ind. De vil herefter sørge for, at du bliver udmeldt hos os.

View guide in English