Betinget omforsikringserklæring DFH-301

Blanketten bruges til betinget omforsikring. Det betyder, at du søger om at lade dig omforsikre til deltidsforsikring, hvis du ikke opfylder det gældende beskæftigelseskrav som fuldtidsforsikret.