Erklæring om fravær AR-296

Erklæringen om fravær skal bruges til behandling af din ledighedssag, hvis du har haft fravær fra din tidligere arbejdsplads, og du er blevet trukket i løn. Fx hvis du har holdt ferie for egen regning, eller hvis du har været på barsel uden løn.

Husk at læse vejledningen inden du udfylder blanketten.