Erklæring om ophør af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse DFH-262

Blanketten DFH-262 bruges til at give forskellige oplysninger om ophøret af din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse.