Hvad er Ligebehandlingsnævnet?

Ligebehandlingsnævnet behandler sager efter lov om forskelsbehandling (opsigelser begrundet i alder eller handicap m.v.) og lov om ligebehandling (opsigelser begrundet i graviditet eller barsel).

Sagsbehandlingen i nævnet er gratis og foregår udelukkende på skriftlig grundlag - modsat en retssag, som afsluttes med en mundtlig hovedforhandling. Der kan ikke føres vidner eller rejses andre krav ved nævnet. Så hvis din sag enten kræver vidneforklaringer, eller der skal rejses mere end ét krav, er vi nødt til at gå til de almindelige domstole. Sagsbehandlingstiden i nævnet er som regel lidt kortere end en retssag - op til 9 måneder.

Advokaterne i Det Faglige Hus fører din sag såvel ved Ligebehandlingsnævnet som ved domstolene.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9306 inden kl. 18:00.