Kan Det Faglige Hus gå i retten med min sag?

Hvis din arbejdsgiver ikke vil være med til en frivillig løsning, vil din sag blive overdraget til vores advokater og advokatfuldmægtige. Når vi vurderer, om en sag skal for retten, sker det altid i dialog med dig som medlem. 

Der kan også blive tale om at klage til Ligebehandlingsnævnet. Det afhænger af sagens karakter.

Vi fører alle vores sager i det civilretlige system (byret, landsret og Højesteret). Vi har konstant i omegnen af 100 verserende retssager.

Det er gratis for dig at få ført din sag. Vi betaler alle omkostninger.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket