Hvornår skal jeg senest søge om feriedagpenge?

Ferie med feriedagpenge, som du har optjent i ferieåret 01.09.22 - 31.08.23, skal du holde senest den 31. december 2023. 

Du har en måned mere til at søge om feriedagpengene, da fristen for at søge om feriedagpenge for perioden er den 31. januar 2024.

Overholder du ikke de 2 frister, mister du retten til feriedagpenge.

Udbetaling af feriedagpenge

Vi sætter dine feriedagpenge ind på din NemKonto ugen inden feriestart. Det kræver dog, at vi har modtaget din ansøgning om feriedagpenge 1 måned inden, du starter ferien. I andre tilfælde udbetaler vi til dig hurtigst muligt.

Optjening af feriedagpenge

Du optjener feriedagpenge løbende månedsvis på baggrund af udbetalte dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge. Har du optjent feriedagpenge, vil det fremgå af MIT detfagligehus. Her kan du følge med i, hvor mange dage du har optjent, brugt og tilbage. Du vil ikke modtage en optjeningsmeddelelse om det.

Hvis du har optjent feriedagpenge på baggrund af barselsdagpenge, hvor du ikke optjener ret til betalt ferie ved din arbejdsgiver, skal du kontakte os, så vi kan opgøre din ret til feriedagpenge. Det er ikke sikkert, at disse fremgår af MIT detfagligehus.

Har du optjent ferie hos en arbejdsgiver?

Hvis du har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, skal du som hovedregel bruge dem først. Vi opgør dine optjente dage med ferie fra en arbejdsgiver, når du søger om feriedagpenge, hvis du søger forud for din ferie.

Hvis du søger om feriedagpenge efter, at du har holdt din ferie, så opgør vi dine optjente dage med ferie fra en arbejdsgiver på tidspunktet, hvor du holdt ferie, hvis du søger om feriedagpenge optjent fra den 1. september 2023 eller senere.

Ferie optjent før 1. september 2023

Hvis du søger om feriedagpenge efter, at du har holdt ferien, så opgør vi antallet af feriedage fra din arbejdsgiver, når du søger, hvis du søger om feriedagpenge optjent i ferieåret 01.09.22 - 31.08.23. Det mest fordelagtige tidspunkt at søge om feriedagpenge vil i den situation derfor typisk være i januar 2024.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket