Må jeg have formue, når jeg modtager kontant- eller uddannelseshjælp?

Du må du ikke have formue, hvis du modtager kontant- eller uddannelseshjælp. Hvis du er gift, må din partner heller ikke have formue.

Kommunen skal se bort fra et formuebeløb på op til 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for par.

Eksempler på formue

Eksempler på formue er penge og andre værdier, som let kan omsættes til penge, fx aktier eller obligationer. Biler og sommerhuse betragtes oftest som formuer. En stor friværdi i egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.

Kommunen kan se bort fra formue:

Kommunen kan efter en konkret vurdering vælge at se bort fra formue, som:

  • er nødvendig for at bevare en nødvendig boligstandard.
  • er nødvendig for at opnå en nødvendig boligstandard.
  • bør bevares af hensyn til arbejde eller uddannelse.

Du har mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om formue, kan du klage over den. Du er velkommen til at kontakte os for vejledning.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket