Særlig ledighedserklæring DFH-296

Denne erklæring bruges, når du søger dagpenge igen efter en periode med barsel, en periode med længerevarende sygdom eller ansættelse i et job med løntilskud/jobrotation. Erklæring bruges også efter en længere periode uden udbetaling af dagpenge, fx udlandsophold, fængsel, uddannelse og fri for egen regning.