Tro og love-erklæring om forsørgerpligt DFH-129

Blanketten skal bruge til at få oplysninger om din forsørgerpligt.

Forsørgerpligten har betydning for størrelsen af din dagpengesats, hvis du har fået ret til dagpenge på baggrund af en uddannelse, aftjent værnepligt, ansættelse på værnepligtslignende vilkår, eller du har haft kontrakt med Forsvaret om frivillig tjeneste.